GoedVoorElkaar helpt organisaties sterker te worden op het gebied van eenzaamheid

Eenzaamheid ongrijpbaar

Eenzaamheid komt veel voor onder alle lagen van de bevolking. Het speelt zich voornamelijk af achter de voordeur. Daarom weten we veelal niet wat er leeft en welke vragen eenzame mensen hebben. Activiteiten voor eenzame mensen bereiken de doelgroep maar mondjesmaat. Hulpverleners herkennen de signalen, spreken er met ze over, maar hebben ook niet altijd een passend antwoord of de tijd om er verder op in te gaan. GoedVoorElkaar gaat samen met hulpverleners de vragen in kaart brengen, samen met hen op zoek naar de antwoorden en de resultaten teruggeven aan de organisaties in het werkveld.

Kennis en inzicht bieden

De stichting GoedvoorElkaar wil bijdragen aan een samenleving waarin we ‘samenleven’ en niet ieder voor zich. Daarom ondersteunt GoedvoorElkaar initiatieven om eenzaamheid te bestrijden. Samen met professionals die ieder vanuit de eigen discipline in hun werk in aanraking komen met eenzaamheid zoeken we naar oplossingen en methodieken om eenzaamheid effectief te kunnen bestrijden. Door het samenbrengen van theorie en praktijk en door een interdisciplinaire benadering ontstaan nieuwe inzichten en creatieve concepten. GoedvoorElkaar vertaalt de resultaten van die gesprekken in werkende methodieken, trainingen en coaching en praktische ondersteuning bij het opzetten van initiatieven.

Achter de voordeur probleem

Voor mensen in de knel bestaan al veel – voornamelijk materiële – voorzieningen, zoals uitkeringen en gezondheidszorg. Voorzieningen voor de immateriële aspecten van deze mensen, waartoe ook eenzaamheid behoort, zijn veel minder ontwikkeld en voorhanden. Langdurige ondersteuning van eenzame mensen vraagt kennis en inzicht in de problematiek. Niet alleen van eenzaamheid, maar ook en juist in combinatie met andere problematiek, zoals ouderdom, ziekte, armoede, of beperkte taligheid. Naast kennis over de problematiek is ook het beschikken over effectieve communicatiemogelijkheden belangrijk om mensen in eenzaamheid te kunnen helpen. Eenzaamheid is immers een verschijnsel, dat zich vooral achter de voordeur afspeelt. Mensen schamen zich hun eenzaamheid te benoemen en hulp te zoeken. Er moet veelal een drempel worden over gegaan voordat er over eenzaamheid wordt gesproken. Om professionals en vrijwilligers succesvol te laten zijn bij het benaderen van de doelgroep en het leren omgaan met mensen in eenzaamheid is training en begeleiding door deskundigen belangrijk, zo niet noodzakelijk.

Voorbeelden

Greetje, 59 jaar oud

“Ik ben alleenstaand en heb de ziekte MS. Ik ben mantelzorger voor mijn vader van 86 jaar. Ik heb één zoon met een heel drukke baan en een jongere zus met weinig interesse voor haar familieleden. Door de progressie van mijn ziekte wordt het mantelzorgen voor mijn vader steeds zwaarder. Eigenlijk moet ik ook op zoek naar meer passende huisvesting, maar dat soort ‘regeldingen’ wordt steeds meer een belasting voor me. Ik heb echt behoefte aan iemand, die ik kan vertrouwen. Iemand die regelmatig bij me langs komt, die luistert, voorleest, regelzaken overneemt, troost biedt. Maar ook iemand die gewoon tijd voor me neemt, me respecteert en mijn zorgen serieus neemt.”

Mustafa, 35 jaar oud

“Ik ben alleenstaand, en heb twee zoons. Ik werk als beveiliger. Ik heb veel moeite met de Nederlandse taal. Behalve mijn zoons, heb ik weinig familie in Nederland. Vanwege het taalgebrek vind ik het soms lastig om dingen te regelen, bijvoorbeeld financiële zaken of gesprekken op de school van mijn kinderen. Ik heb behoefte aan iemand die mij helpt met dit soort formele dingen. Ik voel mij vaak alleen. Het zou erg fijn zijn als ik iemand zou kennen die af en toe mijn problemen wil aanhoren en mij misschien kan helpen bij kinderfeestjes, zwemles, schoolzaken, en gewoon mijn taal met mij wil oefenen.

Goedvoorelkaar wordt gesteund door de volgende bedrijven: