Functieomschrijving bestuurslid stichting GoedVoorElkaar

Algemeen

Het bestuurslid maakt deel uit van het algemeen bestuur van de stichting en draagt, onder leiding van de voorzitter, bij aan de behandeling van de onderwerpen, voorstellen, zoals die tijdens bestuursvergaderingen aan de orde komen.
Het bestuurslid heeft affiniteit met de doelen en taken van de stichting GoedVoorElkaar. Zoveel als mogelijk draagt het bestuurslid de ideeën en activiteiten van de stichting uit en steunt daarmee actief de vergroting van de bekendheid van de stichting, de aantrekkelijkheid voor mogelijke vrijwilligers en, in het algemeen, het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
Het bestuur zal overigens uit maximaal 5 leden bestaan.

Taken

 • Deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen
 • Betrokken zijn bij de voorbereiding en het bewaken van de uitvoering van het bestuursbeleid en de activiteitenplannen
 • Betrokken zijn bij het vaststellen van het financiële en inhoudelijke jaarverslag
 • Betrokken bij het vaststellen van de begroting en de jaarrekening
 • Eventueel betrokken bij specifieke projecten of tijdelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld de werving van nieuwe vrijwilligers

Profiel

 • Betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van het beleid van de stichting
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler
 • Kan het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting uitdragen
 • Kan besturen op hoofdlijnen, is niet gericht op het operationeel beleid
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

 

Neem contact op met GoedVoorElkaar.