We weten veelal niet wat er leeft en welke vragen eenzame mensen hebben. Daarom organiseren wij op 6 november 2019 een mini-congres. Dit mini-congres is speciaal voor professionals, uit de regio West-Friesland, die in hun dagelijks werk in aanraking komen met eenzaamheid. Door te luisteren naar hun verhalen kunnen we samen met hen op zoek naar een werkende aanpak. In dit mini-congres staan we in het bijzonder stil bij eenzaamheid onder jongeren.