Guus Berkhout

Initiatiefnemer

“GoedVoorElkaar vind ik zo waardevol, omdat we ons niet richten op bepaalde groepen mensen. Integendeel, iedereen is welkom en we sluiten niemand uit! Heel veel mensen kunnen hulp en ondersteuning gebruiken en heel veel mensen kunnen dat geven.”

 

Ron van Breukelen

Initiatiefnemer

“In deze tijd waarin we alles weten van iedereen over de hele wereld, zou ik graag willen dat we meer focussen op onze directe omgeving. Daar kunnen we direct invloed op uitoefenen, door te groeten, een glimlach of een helpende hand. GoedVoorElkaar is voor mij het platform om dat te promoten én te ondersteunen. Dicht bij huis, kleinschalig en professioneel.”

 

Guus Berkhout

Ondernemer

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.”

 

Ron van Breukelen

Programmeur

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.”

 

Wat doet Goed Voor Elkaar?

Wij zorgen voor het Samenbrengen van mensen met een ondersteuningsvraag en mensen, die graag gedurende langere tijd concreet ondersteuning willen bieden aan iemand, die niet meer geheel zelfstandig kan functioneren. GoedVoorElkaar heeft hiervoor een online platform ontwikkeld, waarbij naast de ‘matchting’ ook de mogelijkheid is gecreëerd voor chatten en een agenda. Niet alleen samenbrengen is een doelstelling, maar vooral ook het realiseren van een langdurende relatie gebaseerd op vertrouwen en deskundigheid. Daartoe faciliteert de stichting i.o. met opleiding, training en coaching van de ondersteuners. Structurele evaluatie en op de situatie afgestemde deskundigheidsbevordering zullen de kwaliteit van de ondersteuning borgen.

Wie zitten er in het bestuur?

In het voorlopig bestuur van de stichting hebben plaatsgenomen:

  • Een jurist
  • Een financieel directeur
  • Een directeur software ontwikkelaar / webdesigner
  • Een specialist werving & selectie
  • Een psychologe
  • Een huisarts

Gezocht wordt nog naar een opleider/trainer en een coach.

Hoe doen we het?

Er wordt gewerkt langs twee lijnen; een online platform en een goed gestructureerde fysieke begeleidingscomponent.

Online is er een app/website met een online platform met profielen voor zowel mensen met een hulpvraag als de mensen met een hulpaanbod. De app geeft beide partijen, naast de matching, de mogelijkheid om te chatten voor tussentijds contact. Ook bevat de app een agendacomponent om afspraken te maken, afspraken te verzetten en anderszins te plannen.

Voor GoedVoorElkaar staat de bescherming van onze kwetsbare medemens voorop. Op grond hiervan achten wij de VOG noodzakelijk, maar niet voldoende. Vanuit de stichting vindt vooraf een check op de matching plaats. Aan GoedVoorElkaar is een psycholoog verbonden, die hiervoor een gerichte selectie ontwikkelt. Hiermee trachten we aan de voorkant het risico op ‘mismatch’ zo goed mogelijk te voorkomen.

Buddy’s dienen, naar de mening van GoedVoorElkaar, over voldoende inhoud en vaardigheden te beschikken om hun ‘werk’ zo goed mogelijk te doen. Daarom organiseert GoedVoorElkaar opleiding en training voor buddy’s, zowel bij de start als gedurende hun relatie met de hulpvrager. De stichting blijft permanent monitoren bij beide partijen voor tussentijdse check en evaluatie.

GoedVoorElkaar draagt dus zorg voor een blijvende coaching van zowel de vrager als de aanbieder!

 

A. Jansen

“Het is zo belangrijk om je gehoord en begrepen te voelen. Ik ben blij, dat ik mij dankzij GoedVoorElkaar niet meer zo alleen voel.”

A. Jansen

”Het is zo belangrijk om je gehoord en begrepen te voelen. Ik ben blij dat ik dankzij Goed Voor Elkaar mij  niet meer alleen voel.”

Ik zoek een buddy

Ik zoek voor mijzelf, of voor een cliënt van mij een buddy.

Ik ben op zoek naar ondersteuning bij mijn algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Ik heb behoefte aan een luisterend oor.

Ik heb een sociale hulpvraag.

Ik wil buddy zijn

Ik wil graag buddy zijn en op die manier gekoppeld worden aan iemand die sociale ondersteuning nodig heeft.

Ik wil graag iemand ondersteunen en adviseren bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Ik wil graag een vertrouwensband opbouwen met iemand die daar dringend behoefte aan heeft.

Ik wil coachen

Ik wil graag mensen samenbrengen met een ondersteuningsvraag en mensen, die graag gedurende langere tijd contreet ondersteuning willen bieden.

Ik wil graag coachen en/of begeleiden in het proces van werving,kennismaking en evaluatie tussen bovengenoemde partijen.

Ik zoek een buddy

Ik zoek voor mijzelf, of voor een cliënt van mij een buddy, die ondersteuning biedt bij sociale en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Ik wil buddy zijn

Ik wil graag buddy zijn en op die manier gekoppeld worden aan iemand die ondersteuning nodig heeft.

 

Ik wil coachen

Ik wil graag mensen samenbrengen met een ondersteuningsvraag en mensen, die graag gedurende langere tijd contreet ondersteuning willen bieden.

Stuur ons een berichtje

Stuur ons een berichtje